CZFO.NET (CZFree Ostrava - člen skupiny CZFree.net)


CZFO.NET (úvodní stránka)

Hlavní menu

Obsah

CZFO.NET s.r.o. je telekomunikační operátor nabízející na území Ostravy zprostředkování přístupu k sítí Internet. Pro zajištění poskytovaných služeb je využito jak radioreléových spojů a zařízení pracující na technologii WIFI tak vlastních pozemních metalických a optických vedení.

CZFO.NET s.r.o. vznikla sloučením několika přístupových bodů sítě CZFree.net
v Ostravě-Zábřehu. Cílem sloučení bylo zajistit dostatečně rychlou i kvalitní Internetovou konektivitu a nadále zachovat služby i přístup ke všem zdrojům sítě CZFree.net.

Společnost zajišťující přístup k síti Internet je držitelem osvědčení č. 2529 pro poskytování Veřejné pevné sítě elektronických komunikací a Služby přístupu k síti Internet.

Služba je poskytována na publikovanem rozhraní.

CZFO.NET s.r.o. poskytuje připojení k internetu a komunitní síti CZFree.net
v městských částech:


Ve zkratce

Ve zkratce